This Page

has moved to a new address:

Pilkettä: Kaksi tapahtumavinkkiä viinin ja hyvän ruoan ystäville, ja yksi lattaritanssijoille (tälle viikolle!)

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service