This Page

has moved to a new address:

Pilkettä: Viimeistä kertaa edustustehtävissä vuosijuhlilla

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service